Privacy Policy

1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เกมพนัน edinburghfreewifi นี้เป็นการให้บริการ และประสบการณ์การเล่นเกมที่มีความสนุกสนานแก่ผู้ใช้งานทุกท่าน ด้วยความใส่ใจต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ผู้ใช้งานทุกท่านมีความมั่นใจในการใช้บริการของเรา โดยการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เรานั้น เรามีหลักการ และมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในขณะที่ท่านเข้าชม และใช้บริการของเรา เช่น ชื่อผู้ใช้, ที่อยู่อีเมล, ข้อมูลการชำระเงิน, และข้อมูลการเล่นเกม เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการต่าง ๆ และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการ เราใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เช่น การปรับปรุง และพัฒนาบริการ , การติดต่อกับผู้ใช้งาน, การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเล่นเกม และการตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเรา

2. เงื่อนไข และข้อกำหนด

  • การใช้บริการ การใช้บริการของเว็บไซต์ถือว่าผู้ใช้ยอมรับ ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้
  • การลงทะเบียน ผู้ใช้ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรืออายุตามกฎหมายที่ใช้ในสถานที่ที่เว็บไซต์ให้บริการ
  • ความรับผิดชอบ เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนด
  • การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การสิ้นสุด และการยกเลิกของบริการ เว็บไซต์สามารถสิ้นสุดการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์เกมพนันของเรา ในฐานะผู้ดำเนินการเว็บไซต์ edinburghfreewifi นี้ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของเราอย่างสูงสุด โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้งาน และปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้บริการของเรา การใช้บริการของเราถือเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนั้น

  • การรักษาความปลอดภัยของบัญชี ผู้ใช้บริการต้องรักษาความปลอดภัยของบัญชีของตนเองโดยไม่ให้ข้อมูลเข้าถึงบัญชี หรือรหัสผ่านให้กับบุคคลอื่น และควรดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อรักษาความปลอดภัย
  • การใช้บริการอย่างเหมาะสม ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการของเราอย่างเหมาะสม และสมควร ไม่นำบัญชีของตนไปใช้งานในทางที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อการกระทำทุจริต
  • การติดต่อ และแจ้งปัญหา ผู้ใช้บริการควรติดต่อเราเมื่อพบปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของเรา เพื่อให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้อย่างทันท่วงที
  • ไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น และจะต้องไม่ส่งผ่าน หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
  • รับผิดชอบต่อการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการของเรา และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสี่ยงในการเดิมพัน และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ และข้อกำหนดในการเล่นเกมพนันที่เรากำหนดไว้

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

ขอให้ทราบว่าเว็บไซต์ edinburghfreewifi เกมพนันของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่ครบวงจรและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และโปรดทราบว่าเว็บไซต์ หรือบริการที่เราเชื่อมโยงไปยังอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันไป และการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือบริการนั้น ๆ เราไม่รับผิดชอบต่อการเกิดความเสียหาย หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเว็บไซต์ หรือบริการที่เชื่อมโยงไปยังการใช้งานเหล่านั้น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการกระทำใด ๆ อื่นที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือบริการที่เชื่อมโยง เราขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจ และศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ หรือบริการที่ท่านเชื่อมโยงไปยังก่อนที่จะใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับเว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น หากท่านมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดติดต่อเราทาง E-Mail หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ ที่เรามีให้บริการไว้ ทั้งนี้เราขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการของเรา และเข้าใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในเชิงลึก ณ เวลานี้

5. การปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์เกมพนัน edinburghfreewifi นี้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ หรือการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้ต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมพนัน และรับผลกระทบจากการลงทุนในเกมดังกล่าว การใช้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขนี้